Osnovna šola Grad

Pojdi na vsebino
OBUDITEV GORIČKIH DOMOV SKOZI TURIZEM / GORIČKO HOMES

 
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - kmetijstvo (3.JR)

 
 
NAZIV: OBUDITEV DOMOV SKOZI TURIZEM

TRAJANJE:  oktober 2021- september 2022

Skupna vrednost projekta: 27,500,36 EUR

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 16.210,55 EUR.

Z operacijo želimo izboljšati turistično privlačnost območja LAS Goričko s povezovanjem turistične in programske ponudbe v inovativen produkt trajnostnega turizma ter spodbujati ohranjanje naravne, kulturne, zgodovinske dediščine na območju LAS Goričko. Lansirali bomo nov turistični produkt Goričko homes. Posredno bomo na ta način povečali število samostojnih enot – nastanitvenih objektov na območju LAS, povečali število nočitev ter vzpostavili močno partnerstvo mrežo za razvoj podpornih programov za turiste, ki bodo prenočili v Goričko homes.

CILJI:
·         Vzpostaviti inovativno javno-zasebno partnerstvo in lansirati nov nastanitveni objekt v okviru Goričko homes do 30.9.2021, kjer bomo vključili
          dve socialni podjetji in posledično preko trženja produkta krepili podjetniško aktivnost in poznavanje socialnega podjetništva.
·         Oblikovati tržno znamko in javnosti predstaviti nov turistični produkt Goričko homes do 30.9.2021.
·         Vzpostaviti novo informacijsko točko za pomoč pri razvoju nastanitvenih objektov ter podpornih animacijskih storitev za turiste na območju
          LAS Goričko do 30.9.2022.
·         Izdelati in plasirati nov katalog Goričko homes – doživetja osrednjega Goričkega do 30.9.2022.
·         Izdelati in lansirati prvo lastno rezervacijsko platformo Goričko homes do 30.9.2021.

REZULTATI:
-          Novo partnerstvo za vzpostavitev turističnega produkta Goričko homes
-          Nova informacijska točka za lastnike nepremičnin za vzpostavitev nastanitvenega obrata
-          Nov namestitveni obrat na Goričkem vključen v produkt Goričko homes- obujena zapuščena gorička hiša
-          Nova tržna znamka Goričko homes
-          Nov rezervacijski sistem Goričko homes

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si
Osnovna šola Grad
Grad 172 E
9264 Grad

Davčna št.: 23698110
Matična št.: 5085594000

TRR: SI56 0135 8603 0651 312

Tel.: +386 (0)2 55 18 810
Fax.: +386 (0)2 55 18 811
Kontaktni obrazec
Nazaj na vsebino