Osnovna šola Grad

Pojdi na vsebino
ŠOLSKA PREHRANA
JEDILNIK OKTOBER 2020
ODJAVA PREHRANE - V  primeru  bolezni  ali  druge  odsotnosti učenca lahko  naročnik odjavi naročilo šolske prehrane (število dni). Prehrana se odjavi v tajništvu šole. Naročnik lahko odjavi prehrano osebno v tajništvu šole.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA - Evropska unija je za zdrav razvoj in prehrano učencev v osnovnih šolah uvedla  projekt – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Shema šolskega sadja je finančna pomoč Evropske unije z namenom, da podpira zdravo prehrano otrok v šolah in spodbuja porabo lokalno pridelanega sadja ter zelenjave. S projektom sheme šolskega sadja želijo ozavestiti učence, da je potrebno na dan zaužiti vsaj 400 gramov sadja ali zelenjave. Projekt omogoča, da dobi vsak slovenski šolar enkrat na teden brezplačno jabolko, drug svež sadež ali zelenjavo lokalnega proizvajalca, za kar zagotavljajo 6 evrov na vsakega učenca. Z izboljšanjem prehranskih navad učencev  bi se v veliki meri lahko izognili hitremu naraščanju bolezenske debelosti in novodobnim boleznim srca in ožilja. Ta projekt spodbuja ekološko in integrirano pridelavo slovenskih kmetov, delovanje trga in pospešuje pridelavo ter porabo domačih izdelkov. Z manj transporta po svetu pa ohranjamo tudi okolje. Za osveščanje vseh nas bomo  izvajali različne aktivnosti: izobraževanja, oglede, delavnice, pripravo sadnih oz. zelenjavnih jedi, vključevanje teh jedi v jedilnik, promoviranje sadja in zelenjave za zdrav slog življenja.
Naša šola se je vključila v projekt, s katerim smo začeli v mesecu decembru 2009. Učenci bodo izpolnjevali anketo preko spleta, s katero bomo ugotavljali prehranske navade v začetku in na koncu projekta. Predlagamo, da praznujemo ob sadju, pripravili bomo predavanja različnih strokovnjakov (o zdravi prehrani, pridelavi in predelavi sadja …) pri razrednih urah, urah gospodinjstva in ustreznih izbirnih vsebinah pa bomo pripravljali tudi jedi, katerih glavne sestavine so sadje in zelenjava.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK - Otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi. Tradicionalni slovenski zajtrk poteka ob dnevu slovenske hrane, to je tretji petek v mesecu novembru. Datum letošnjega zajtrka je 15. 11. 2019.

Vodja prehrane Urška Golob Virag

Osnovna šola Grad
Grad 172 E
9264 Grad

Davčna št.: 23698110
Matična št.: 5085594000

TRR: SI56 0135 8603 0651 312

Tel.: +386 (0)2 55 18 810
Fax.: +386 (0)2 55 18 811
Kontaktni obrazec
Nazaj na vsebino