Projekt POGUM - Osnovna šola Grad

Pojdi na vsebino

Projekt POGUM

Šola
POdjetnost Gradnik zaUpanja MladihNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah je naslov evropskega projekta, v katerega je vključena naša šola kot implementacijska osnovna šola.
 
Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Projekt je podprt s strani Republike Slovenije ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in traja od 2017 do 2022.
 
Naša šola se je v projekt vključila s septembrom 2019. Namen projekta je v učencih spodbuditi način razmišljanja in razumevanja pojma podjetnosti. Cilj razvijanja podjetnosti je namreč usposabljanje posameznika za uresničevanje lastnih zamisli, idej in interesov.
 
Naša šola bo glede na interese učencev, izražene v preteklem šolskem letu, delovala na področju Prostorov.  V šolskem letu 2019/2020 se bomo osredotočili na ureditev notranjih prostorov šole (učilnice, hodniki, avla), saj želimo trajnostno urediti šolske prostore.  Učenci bodo kompetenco podjetnosti razvijali od idej in priložnosti preko virov do prenosa idej v akcijo. Pri načrtovanju nas vodi raziskovalno vprašanje: Kako s spremembo prostora izboljšati kakovost pouka?. Sodelujemo z razvojno šolo Osnovno šolo Prežihovega Voranca Bistrica. Podjetnostno kompetenco vključujemo v spodbudno učno okolje.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Poročilo o projektu POGUM na Osnovni šoli Grad 2019 - 2022

Kontaktni obrazec
Osnovna šola Grad
Grad 172 E
9264 Grad

Davčna št.: 23698110
Matična št.: 5085594000

TRR: SI56 0135 8603 0651 312

Tel.: +386 (0)2 55 18 810
Fax.: +386 (0)2 55 18 811
Nazaj na vsebino