Osnovna šola Grad - Osnovna šola Grad

Pojdi na vsebino

Osnovna šola Grad

Šola
Do leta 1971 je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v stari šolski zgradbi v zgornjem delu Grada, ki je bila stara in pretesna za takratno število učencev. Tudi zahteve vzgojno-izobraževalnega dela so narekovale novogradnjo.
Do gradnje pa je prišlo predvsem po nekajletnih prizadevanjih tedanjega ravnatelja Janka Kondriča, šolskega kolektiva in številnih občanov, ki so zahtevali boljše delovne pogoje za učence in delavce šole. Prizadevanja so obrodila sadove v tekmi z nekaterimi drugimi kraji, ki so si prav tako želeli nove šole.
V začetku so si načrtovalci nove šolske zgradbe prizadevali, da bi bilo šolsko poslopje v gornjem Gradu, kjer bi staro zgradbo podrli in jo delno razširili v grajski park. Ta pa je bil pod zaščito Zavoda za naravno in kulturno dediščino iz Maribora. Ker je bil del ljudi za gradnjo v zgornjem Gradu, del pa za gradnjo v spodnjem delu vasi, je o tem odločila republiška komisija, ki si je ogledala tukajšnje šolske razmere in presodila, da se šola pri Gradu zgradi prioritetno in to v spodnjem delu vasi, ki ga ljudje že od nekdaj imenujejo Pörga. Ker v spodnjem delu ni bilo na razpolago državnega prostora, se je Občina Murska Sobota dogovorila z gračko župnijo glede prodaje parcele, na kateri bo zgrajena nova osnovna šola. Po opravljenih formalnostih se je leta 1970 začela gradnja sedanje šole, ki je bila končana v letu 1971. Šolo je gradilo gradbeno podjetje Konstruktor iz Maribora in jo končalo v letu dni.
Slavnostna otvoritev šole pri Gradu je bila 17. oktobra 1971 ob občinskem prazniku Občine Murska Sobota. Dela do otvoritve sicer še niso bila v celoti končana, saj je bila okolica še povsem neurejena, manjkalo pa je tudi kar nekaj opreme. Na slovesnosti se je zbralo okrog 1500 ljudi, med njimi tudi številni gostje. Otvoritveni trak je prerezal dr. Vladimir Bračič, član republiške skupščine. Šola je pripravila bogat kulturni program in razstavo otroških izdelkov. To je bila velika pridobitev za učence, starše in učitelje, saj so se zavedali, da bo delo v novih učilnicah kvalitetnejše, bolj varno in zdravo. Šola je dobila ime po narodni herojinji, dr. Anici Rotdajč.
V tem času je bil ravnatelj Janko Kondrič. 1. septembra 1973 je bila ukinjena OŠ Bodonci in večina učencev se je priključila OŠ Grad. V Bodoncih je ostala le podružnica z oddelki od 1. do 4. razreda. Z nastankom novih občin pa se je spremenil tudi šolski okoliš OŠ Grad, ki je tako s 1. septembrom 1997 izgubila podružnico v Bodoncih.
Žal pa ob novi šolski zgradbi ni bila zgrajena telovadnica, kar je močno oviralo vzgojno-izobraževalno delo. Tako se je v drugi polovici leta 1995 prvič sestal gradbeni odbor za izgradnjo prizidka k OŠ Grad, v okviru katerega bi šola pridobila telovadnico, vrtec, gospodinjsko učilnico in računalnico. Predsednik 9-članskega gradbenega odbora je bil Matija Žižek, od leta 1991 ravnatelj na OŠ Grad. Pred njim pa je bil ravnatelj na OŠ Grad Anton Flegar.
V začetku je bila mišljena telovadnica v izmeri 26 x 14 metrov, kar pa ni zadovoljevalo kriterijev za izvajanje nekaterih športnih iger. Na predlog gradbenega odbora je tako Občina Grad sprejela dokončni sklep o izmeri telovadnice v merilu 30 x 18 metrov z manjšo tribuno. Slavnostna otvoritev telovadnice, ki so ji prisostvovali visoki državni gostje, med njimi tudi takratni šolski minister, dr. Slavko Gaber, je bila 26. oktobra 1997. S tem so bile uresničene 26 let stare želje, ki so našim učencem omogočile normalnejše delo, prijetnejše vzdušje šolskega kolektiva ter celotne lokalne skupnosti.
Sama telovadnica zadostuje normativom za organizacijo mednarodnih tekem in drugih večjih prireditev. Tako je bilo doslej v njej organizirano že mednarodno tekmovanje moških kadetskih ekip Slovenije, Hrvaške, Jugoslavije in Francije v košarki, glasbena prireditev Zapojmo in zaigrajmo po domače, številni zimski turnirji v malem nogometu in dnevi odprtih vrat osnovne šole.
Vzporedno s telovadnico se je gradil tudi prizidek vrtca, gospodinjske učilnice in računalnice, ki pa je žal zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nekoliko zastal. Dela so se ponovno začela v šolskem letu 1999/2000 in se tudi hitro končala, saj je vrtec z enim oddelkom začel delovati že s šolskim letom 2000/01.
V šolskem letu 2000/01 je OŠ Grad s pomočjo občine konkurirala na republiškem natečaju za izgradnjo računalniškega omrežja in bila izbrana. Tako imajo sedaj naši učenci na voljo sodobno računalnico, v kateri pa si vodstvo šole želi še več zmogljivejših računalnikov.
Na šoli delujejo številne interesne dejavnosti. Med najbolj znanimi so športne, naravoslovne, kulturno-umetniške in druge, saj je OŠ Grad znana po odličnih dosežkih na športnem, kulturnem, lončarskem, likovnem in prometnem področju. Učenci šole pa pogosto sodelujejo tudi na prireditvah občine, zlasti s pesmijo, recitacijo in plesom.
Trenutno je na OŠ Grad zaposlenih 19 strokovnih delavcev, ravnatelj, g. Viktor Navotnik, socialna delavka, tajnik, sedem tehničnih delavcev in trije varnostniki.
Vodstvo šole se ves čas zavzema za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, hkrati pa načrtuje še nadaljnje dograjevanje in opremljanje nekaterih šolskih prostorov, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja.
Kontaktni obrazec
Osnovna šola Grad
Grad 172 E
9264 Grad

Davčna št.: 23698110
Matična št.: 5085594000

TRR: SI56 0135 8603 0651 312

Tel.: +386 (0)2 55 18 810
Fax.: +386 (0)2 55 18 811
Nazaj na vsebino