Hrana ni za tja v en dan

Hrana ni za tja v en dan

 

Tudi v šolskem letu 2023/24 smo se v okviru EKOŠOLE pridružili projektu Hrana ni za tja v en dan. Ugotoviti želimo ali je zavržena hrana problem tudi v naši ustanovi. Spodbuditi otroke, učence, dijake, zaposlene in starše k razmišljanju o socialnih, okoljskih in ekonomskih problemih, povezanih z zavrženo hrano.
Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo in naravno bogastvo. Zato moramo iskati rešitve, da bo odpadkov čim manj – tudi na področju prehrane.

CILJI:

  • Zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli.
  • Spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov (kuharski mojster ni tisti, ki dobro kuha ter ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki premišljeno nakupuje in porabi vse sestavine).
  • Pravilno reciklirati in odlagati ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odlaganje v zabojnik za biološke odpadke).
  • Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.
  • Izobraževati o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano.

AKTIVNOSTI:

 

Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane bomo po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni.

 

SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE
  1. aprila 2024bo potekal Slovenski dan brez zavržene hrane.

NAGRADNI NATEČAJ:

Nagradili bomo 5 najzanimivejših kampanj ob slovenskem dnevu brez zavržene hrane.

Prispevke/kampanje pošljite na: hrananizatjavendan@gmail.com do 13. maja 2024.

Kampanje lahko združite s samim projektom (predlog: vrhunec projekta Hrana ni za tjavendan je lahko slovenski dan brez zavržene hrane).