Šolska prehrana

Šolska kuhinja nudi vsakodnevno malico. Uporabniki šolske kuhinje so vsi učenci šole. Ker želimo, da  se naši učenci dobro počutijo v šoli in doma ter da so učno uspešni, se bomo trudili, da je prehrana uravnotežena in da se bodo učili zdravih prehranjevalnih navad. V ta namen bomo pri pripravi prehranjevalnih obrokov upoštevali naslednja načela:

  • pestre jedilnike bomo načrtovali v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja;
  • uporabljali bomo kvalitetna živila in priporočene tehnološke postopke priprave, s katerimi bomo poskrbeli, da bodo obroki zdravi in uravnoteženi;
  • kontrolo živil v vseh procesih dela bomo izvajali po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov.