Vrtec

SEDEŽ VRTCA: OŠ Grad, Grad 172 E, 9264 Grad

USTANOVITELJ VRTCA: Občina Grad

Ravnatelj OŠ GRAD: Viktor Navotnik

POMOČNICA RAVNATELJA ZA ENOTO VRTCA: Klaudija Gomboc

TAJNIŠTVO: 551 – 88 – 10

VRTEC          551 – 88 – 18

551 – 88 – 19 (starejša skupina v šoli)

 

POSLOVALNI ČAS: od 6.00 do 16.00 ure