O nas

 

Sedež: OŠ Grad, Grad 172 E, 9264 Grad

Ravnatelj: Viktor Navotnik

Tajnik VIZ: Andrej  Vrtič

Telefon:

             ravnatelj:   02/ 551-88-12

             tajništvo:   02/ 551-88-10

E – pošta: tajnistvo@o-grad.ms.mss.edus.si

E – pošta: ravnatelj@o-grad.ms.mss.edus.si

Št. transakcijskega  računa: 0110-0609 9012 191

Davčna številka:  23698110

 

Publikacija šole 2023-24