Karierno svetovanje

Namen karierne orientacije je pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti. Elementi kariernega svetovanja so upoštevani pri načrtovanju celotnega vzgojno-izobraževalnega dela in so sestavina individualnega delovnega načrta. Karierno svetovanje poteka po razredih, z učenci, starši, vodstvom,  zunanjimi institucijami skozi vse leto.

Osnovni cilj kariernega svetovanja je usmerjanje učencev v ustrezne smeri nadaljnjega izobraževanja, ki naj bodo odraz njihovih interesov in sposobnosti.

 

Znano je stanje prijav za vpis v srednje šole za 2024/2025, dostop na:

–  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (Prosta mesta, stanje prijav) oz. na

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2024-2025/Stanje-prijav-na-dan-2-4-2024.pdf