Shema šolskega sadja in zelenjave

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Evropski sistem razdeljevanja sadja v šolah

Naša osnovna šola sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja
s finančno podporo Evropske unije.

Shema šolskega sadja in zelenjave pomeni sistem dodatnega razdeljevanja sadja in zelenjave v šoli. Za ta projekt dobimo finančno pomoč Evropske skupnosti in Republike Slovenije.
Namen šolske sheme je izboljšanje prehranskih navad s pogostejšim uživanjem zelenjave in sadja ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, saj se le-te oblikujejo v otroštvu in mladostništvu.

Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa. Pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev imamo šole, saj imamo didaktična znanja, da učencem lahko spremenimo odnos do prehranjevanja, jih spodbujajo k zdravemu prehranjevanju na njim dostopen način z razlagami in utemeljitvami.

Vsak zaposleni na šoli izvaja različne spremljevalne dejavnosti, ki jih opredeli v letnem načrtu izvajanja šolske sheme, ki je v obliki e-vprašalnika in namenjen vrednotenju sheme.

Pri načrtovanju in izvedbi spremljevalnih dejavnostih si učitelji pomagajo s priročnikom na spodnji spletni povezavi:

SHZ_e-Prirocnik-o-zelenjavi-in-sadju_splet_zadnji.pdf (gov.si)

Pri tem pa zmanjšujemo neenakosti med učenci in mladostniki iz različnih socialno ekonomskih okolij. Skupno delo vseh zaposlenih in ob podpori vodstva šole, je ključno za uspešno izvedbo šolske sheme.

https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/