Roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanek za starše učencev bo 13. septembra 2023, na katerem vas bomo seznanili s poročilom o preteklem šolskem letu in z letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2023/2024. Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu januarju ali februarju 2024. Tretji skupni roditeljski sestanek bo izveden v mesecu maju 2024.