Šolska knjižnjica

Knjižnica je bralcem na voljo vsak dan po urniku, ki je objavljen na vratih knjižnice.

Osnovni namen šolske knjižnice je izposoja knjig, ki jih učenci berejo zaradi želje po novih informacijah, za razvedrilo, kot domače branje in pri tekmovanju za bralno značko. Naš knjižni fond vsako leto dopolnjujemo s sodobnimi knjigami, zato boste na policah gotovo našli veliko sebi primernih knjig.

Naročeni smo na 15 revij in časopisov, ki jih lahko učenci in učitelji berejo v knjižnici. V okviru šolske knjižnice potekajo kulturne dejavnosti, in sicer bralna značka S knjigo v svet, Ekobralna značka, knjižni kviz, pravljične ure, izdelava seminarskih nalog in nacionalni projekt Rastem s knjigo.

Enkrat mesečno pa je učencem na voljo Potujoča knjižnica, ki dodatno pripomore k še boljši bralni kulturi  učencev.

 

Učbeniški sklad

V okviru šolske knjižnice deluje učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Izposoja učbenikov od 1. do 9. razreda je za učence brezplačna, saj stroške krije Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

 

Urnik šolske knjižnice